مواردی که در این دوره خواهید آموخت:

1. طرز تهیه خمیرشو (choux pastry) پایه.

2. انواع پایپ کردن خمیر شو (شو ساده، اکلر، پاری برست).

3. طرز تهیه پرلین فندق

4. تهیه کرم پاتیسیر مناسب.

5. تهیه کرم موسلین پرلینه .

6. تهیه خمیر کرکلن.

7. تهیه کرم دیپلمات شکلاتی.

8. تهیه گلیز شکلاتی مناسب اکلر.

نظر خود را درباره این دوره بنویسید

* برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربریتان شوید *